12.9.07

geheimZINnig...


De voorbereidingen zijn nog in volle gang, maar graag maak ik u alvast attent op de expositie geheimZINnig. In het kader van de kinderboekenweek exposeer ik mijn illustraties samen met dat van tien bevriende collega's in Kampen. Van 3 t/m 27 oktober zijn er aldaar, in de Koornmarktspoort veel originele illustraties en schetsen te zien. Ook is er een speciaal educatie-programma rond de tentoonstelling gemaakt.
Meer informatie via www.stedelijkemuseakampen.nl